Vakantiegeld

20 mei 2019

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Mei is traditioneel in Nederland de tijd voor uitkeren van het vakantiegeld aan werknemers. Voor u als ondernemer betekent dit een forse aanslag op uw liquiditeiten. Voor veel ondernemers is de betaling van vakantiegeld aan werknemers dan ook financieel ingrijpend.

Vragen
Over vakantiegeld ontstaan in de praktijk regelmatig vragen bij ondernemers. Wat zijn de rechten van werknemers? Ben ik verplicht om in mei het vakantiegeld uit te keren of mag dat ook op een ander tijdstip? Heeft de werknemer ook recht op vakantiegeld tijdens ziekte? Wat zijn de regels bij uitdiensttreding? Etc. Hierna geven wij in het kort een antwoord op deze vragen. 

Wettelijke regeling
Sinds 1968 kennen we het wettelijk recht op vakantiegeld voor werknemers. Dus ja, u bent verplicht als ondernemer om vakantiegeld uit te betalen aan uw werknemers. We kennen het als een vast percentage van het bruto jaarsalaris, namelijk 8%. Eigenlijk heet het geen vakantiegeld, maar vakantiebijslag. In de praktijk spreekt iedereen over vakantiegeld. In feite moet u het zo zien: iedere maand dat een werknemer in dienst is, reserveert u voor hem of haar 8% van het bruto maandsalaris. Dat opgepotte geld keert u in de maand mei dan als een geheel uit, bovenop het normale maandsalaris.

Tijdsevenredige opbouw
Als een werknemer in januari bij u in dienst treedt, bouwt deze werknemer over de maanden januari tot en met mei bij u vakantiegeld op. U keert in mei dus vakantiegeld uit ter grootte van 8% van vijf bruto maandsalarissen.

Gaat een werknemer uit dienst, bijvoorbeeld per 31 december, dan keert u in december 8% van zeven bruto maandsalarissen aan vakantiegeld aan de werknemer uit. Bij uitdiensttreding bent u ook verplicht om in de laatste maand van werkzaamheden aan de werknemer uit te keren. U mag in dat geval dus niet wachten met vakantiegeld uitkeren tot in mei!

Verplicht in mei?
Moet u het vakantiegeld in mei uitkeren? Nee, de rekenperiode is 1 juni tot 1 juni, dus theoretisch bestaat het recht dus pas per 1 juni. De laatste mogelijkheid om het vakantiegeld uit te betalen is dan ook de maand juni. Stel, u bent te laat en u keert pas in juli of augustus uit, heeft dit dan gevolgen? Jazeker, de werknemer kan dan een eenmalige verhoging eisen van maximaal 50%. Heeft hij recht op € 3000 vakantiegeld, dan kan hij dus 1,5 x € 3000 dus € 4500 eisen. Wettelijk heeft hij dat recht, dus op tijd betalen is de boodschap.

Bijzonderheden
Vallen overuren ook onder het inkomen waar vakantiegeld over opgebouwd wordt? Ja. Sinds 2018 bepaalt de wet dat voor overuren niet alleen het recht bestaat op uitbetaling van tenminste het minimum(uur)loon, maar ook dat hierover vakantiegeld wordt opgebouwd. In cao’s kan hiervan worden afgeweken. In 2018 mocht nog gebruik gemaakt worden van een overgangsregeling bij tijd-voor-tijd-afspraken. Deze overgangsregeling is komen te vervallen in 2019. Provisies en prestatietoeslagen vallen ook onder het loon waarover vakantiegeld is verschuldigd. Anders zou de weg voor verlaging van de grondslag voor vakantiegeld wel makkelijk zijn, namelijk een laag bruto loon en de rest van de beloning aanmerken als ‘prestatietoeslag’. En een dertiende maand? Nee, daarover is geen vakantiegeld verschuldigd, eveneens niet over een uitkering bij een bijzondere gelegenheid zoals een jubileumuitkering of winstuitkering. Ook over een onkostenvergoeding is geen vakantiegeld verschuldigd.

Bij ziekte bouwt de werknemer wel gewoon vakantiegeld op. Als bij ziekte is afgesproken dat het loon wordt verlaagd naar 70% dan wordt de grondslag voor berekening van het vakantiegeld ook verlaagd naar die 70%.

CAO en afspraken in arbeidsovereenkomsten
In cao’s is soms een van voorgaande afwijkende afspraak opgenomen. Deze afspraak mag overigens alleen gunstiger zijn voor werknemers dan het wettelijk minimum.

In de arbeidsovereenkomst (of cao) kunnen de werkgever en werknemer ook afwijkende afspraken hebben gemaakt over de betaling van het vakantiegeld. Zo komen we in de praktijk nog wel eens tegen dat een andere maand voor uitbetaling van vakantiegeld is afgesproken of dat per maand het opgebouwde vakantiegeld wordt uitbetaald samen met het reguliere maandloon.

Als werknemers meer dan drie keer het minimumloon verdienen, kunnen er in het arbeidscontract afspraken worden gemaakt over maximering van het vakantiegeld. De werknemer krijgt wel ten minste 8 procent van drie keer het minimumloon.

Belasting
Vakantiegeld is loon voor de belastingen. Daarom moet de werkgever hierover gewoon loonheffing betalen. Vakantiegeld wordt meestal zwaarder belast dan het reguliere loon door de werking van de belastingschijven.

Goed plannen
Het is voor veel ondernemers echt een kwestie van plannen, immers in één maand moet u in feite nagenoeg ‘dubbele’ salarissen betalen. Twaalf maal 8 procent is bijna 100%! Kortom, een enorme piek in de cash-out van het bedrijf. Een goede liquiditeitsplanning en administratie, eventueel aangevuld met een tijdelijk krediet om de schok op te vangen, behoort tot een gezonde bedrijfsvoering.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws