Vanaf 2020 minder fiscaal voordeel aftrek partneralimentatie

16 september 2019

Scheidingsexperts verwachten duizenden rechtszaken.

Er is afgelopen weken volop nieuws over veranderende wetgeving bij echtscheidingen. Zo is de eerste Kamer eerder dit jaar al akkoord gegaan met terugbrengen van de termijn voor partneralimentatie vanaf 1 januari 2020 van 12 naar maximaal 5 jaar. Dat geldt overigens alleen voor echtscheidingsverzoeken die vanaf die datum worden ingediend.

De Belastingdienst is een campagne gestart om mensen die gaan scheiden te waarschuwen. Uit steekproeven van de dienst blijkt dat stellen die uit elkaar gaan veel meer fouten maken bij hun aangifte en het aanvragen van toeslagen. Die fouten leiden vaak tot forse naheffingen, oplopend tot duizenden euro’s. Het gaat vooral fout als mensen een huis hebben en kinderen. De Belastingdienst heeft daarom een checklist gepubliceerd, waarop mensen kunnen zien wat ze moeten regelen als ze uit elkaar gaan.

Maar wist u ook dat de fiscale aftrek van partneralimentatie (al) vanaf 2020 u mogelijk minder voordeel gaat geven? Morgen is het weer Prinsjesdag en dan worden er weer naar verwachting diverse fiscale aanpassingen, positief en negatief, voor 2020 en de jaren daarna gepresenteerd. Met name de besluiten die voor een langere periode van invloed zijn worden vaak vergeten. Zo is op Prinsjesdag 2018 al aangekondigd, en intussen ook als wet aangenomen, de beperking van de belastingaftrek voor partneralimentatie ingaande 2020. De aanpassing betreft een forse verlaging van het maximale belastingtarief waartegen de partneralimentatie kan worden afgetrokken. Deze maximale aftrek gaat stapsgewijs omlaag vanaf 2020 van nu (bijna) 52% naar 37% in 2023. De tarieven waartegen maximale aftrek mogelijk is zien er als volgt uit:

  • 2019 : 51,75%
  • 2020 : 46%
  • 2021 : 43%
  • 2022 : 40%
  • 2023 : 37%

Gevolgen belastingplannen voor alimentatieplichtigen

Vanaf 2020 gaan de percentages waartegen de partneralimentatie afgetrokken kan worden dus omlaag en in 2023 is het tarief nog maar 37%. Degene die alimentatie-afspraken hebben gemaakt met hun ex-partner en rekening hebben gehouden met een aftrek tegen het hoogste tarief van (bijna) 52% gaan er dus 15% (!) op achteruit. Voor alimentatieplichtigen met een fiscaal belastbaar inkomen boven de € 68.500 zullen de nettolasten dan ook flink stijgen. Als de ontvanger van de alimentatie in de hoogste schijf valt, betaalt de ontvanger wel gewoon belasting naar het hoogste tarief.

Stijging rechtszaken en ergernis

Alimentatieplichtigen gaan er naar verwachting honderden tot duizenden euro’s op achteruit, waardoor velen de alimentatie niet meer of veel moeilijker kunnen opbrengen. De verwachting is dan ook dat velen naar de rechter stappen om verlaging van de alimentatieplicht aan te vragen. Resultaat is dat niet alimentatiebetalers de dupe zijn, maar hun voormalige geliefden. In het ergste geval ontvangen ze 20 procent minder alimentatie, een inkomensachteruitgang van honderden euro’s.

Om de inkomensachteruitgang op te vangen zal de alimentatiegerechtigde ex-partner zorg-, huur en andere toeslagen aanvragen of moet er beroep worden gedaan op een aanvullende uitkering. Dat gaat de schatkist fors meer geld kosten. Daar komt bij dat de duizenden rechtszaken die naar verwachting aangespannen gaan worden de werklast voor de rechtspraak fors zullen gaan verhogen, met alle kosten en ergernis van dien. Nog afgezien van het feit dat door deze wetgeving gescheiden mensen die in harmonie met elkaar leven tegen elkaar worden opgezet.

Nog één dag tot Prinsjesdag 2019

Het kabinet heeft nog één dag om een voorstel in te dienen om dit jaar alsnog af te zien van de nieuwe regels. Het is nooit te laat om je ongelijk toe te geven, ook niet voor de overheid. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws