Vergoeding voor opladen auto van de zaak bij de woning

8 mei 2023

Wat zijn de mogelijkheden?

De Belastingdienst krijgt veel vragen over het vergoeden van de kosten van opladen van de elektrische auto van de zaak ‘aan huis’. Er is een kennisgroep loonheffing van de Belastingdienst die deze vragen beantwoordt. Sinds kort zijn de standpunten van deze kennisgroep te vinden op www.belastingdienst.nl.

Wat is de maximale onbelaste vergoeding?
De werkgever kan een onbelaste vergoeding geven voor de werkelijke uitgaven van de werknemer of met hem een zakelijke overeenkomst sluiten.

Wat zijn de werkelijke kosten?
De werkgever mag de integrale kostprijs van de elektriciteit onbelast vergoeden aan de werknemer. De integrale kostprijs wordt bepaald door de variabele en vaste kosten van de werknemer te delen door het aantal door de werknemer verbruikte kWh. Tot die kosten kan ook een evenredig deel van de afschrijving van zonnepanelen behoren. Het prijsplafond voor energie kan de integrale kostprijs verlagen.

Standpunt kennisgroep
De kosten bestaan uit de prijs die de werknemer verschuldigd is aan zijn energiemaatschappij voor de elektriciteit voor de auto van de zaak. Voor zover de werknemer zelf – via eigen zonnepanelen – opgewekte energie meelevert, zijn alleen de daarmee gepaard gaande kosten te beschouwen als werkelijke kosten.

De vraag is of de kostprijs alleen bestaat uit de extra kosten die de werknemer is verschuldigd aan de energiemaatschappij of dat moet worden uitgaan van de integrale kosten per kWh. Volgens de kennisgroep moet je uitgaan van de integrale kosten per kWh. De prijs die de werknemer per kWh betaalt, wordt bepaald door zijn variabele en vaste kosten te delen door het aantal door hem verbruikte kWh. Tot die kosten kan ook een evenredig deel van de afschrijving van zonnepanelen behoren, omdat afschrijvingen onderdeel uitmaken van de integrale kostprijs.

Bij de berekening van de integrale kostprijs moet ook rekening worden gehouden met het prijsplafond. Door toepassing van het prijsplafond kan de integrale kostprijs per kWh dalen en daardoor ook de vergoeding die de werkgever onbelast kan geven.

Overeenkomst aangaan
Als een werkgever en een werknemer een overeenkomst aangaan waarin is bepaald dat de werknemer de energie doorlevert aan de werkgever onder zakelijke voorwaarden, vindt deze transactie ook plaats buiten de loonsfeer. Bij deze zakelijke overeenkomst kan de werknemer ook de door zonnepanelen opgewekte energie meeleveren.

Er is geen sprake van een zakelijke overeenkomst als de werkgever een vergoeding geeft op grond van een gemiddelde prijs vastgesteld door het CBS. In een volatiele markt is het niet aannemelijk dat een willekeurige derde zich zal vastleggen op een vaste prijs met een kans op een (groot) nadeel.

Openbare laadpaal
Als de werknemer voor het opladen van de auto van de zaak gebruik maakt van een openbare laadpaal bij zijn woning, kan de werkgever de kosten die de werknemer betaalt voor dat opladen, onbelast vergoeden.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws