Verhuur garageboxen / opslagruimten en de btw

30 april 2018

Alles draait om de aard en de inrichting

Verhuur van onroerende zaken is vrijgesteld van btw. Hierop bestaan drie belangrijke uitzonderingen (belast met btw):

  1. Verhuurder en huurder kunnen onder bepaalde voorwaarden er samen voor kiezen om de verhuur van onroerende zaken met btw te belasten;
  2. Verhuur van congres-, vergader- en/of tentoonstellingsruimten voor korte duur alsmede verhuur in het kader van het hotel-, pension-, kamp- en vakantiebestedingsbedrijf;
  3. Verhuur van parkeerplaatsen (waaronder ook lig- en bergplaatsen).

Verhuur van garageboxen en opslagruimten

Verhuur van garageboxen welke primair zijn bedoeld om een auto in te parkeren valt onder de uitzondering. De verhuur daarvan is dus belast met btw. Omdat het veelal particulieren zijn die deze ruimten huren, verhoogd de btw de huurprijs en is de verhuurder verplicht om de btw in de huur af te dragen aan de Belastingdienst. Het kan dus aantrekkelijker zijn om de verhuur van garageboxen en opslagruimten zodanig in te richten dat er sprake is van btw-vrijgestelde verhuur van onroerende zaken.

De Hoge Raad heeft zich enige tijd geleden in een zaak uitgesproken over de vraag wanneer sprake is van btw-belaste of btw-vrijgestelde verhuur van garageboxen en opslagruimten. In deze zaak verhuurde belanghebbende garageboxen (zonder dat zij hierbij een woning of andere onroerende zaak verhuurde). In het huurcontract stond vermeld dat de garagebox werd verhuurd als ‘garage/bergruimte’. Verhuurder was van mening dat hij geen parkeerplaatsen verhuurde maar onroerende zaken en vrijgesteld was van btw.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad volgt de visie van belanghebbende niet en oordeelt dat de verhuur van de garageboxen niet van btw is vrijgesteld. De verhuur van garageboxen als de onderhavige, die wat betreft hun aard en inrichting bestemd zijn voor het parkeren van voertuigen en waarvan contractueel niet is uitgesloten dat zij als parkeerruimte voor voertuigen worden gebruikt, moet worden aangemerkt als met btw-belaste verhuur van parkeerruimte voor voertuigen.

Wanneer btw-belaste verhuur van een garagebox?

Als btw-belaste verhuur van een ‘garagebox’ kwalificeert dus de verhuur van een onroerende zaak die naar zijn aard is bestemd om te worden gebruikt als parkeerruimte voor een voertuig. Dit zonder dat deze beschikt over voorzieningen die deze in het bijzonder geschikt maakt voor een ander doeleind dan het parkeren van een voertuig. Te denken valt hierbij aan voorzieningen als (kracht)stroom, water en/of sanitair of die qua grootte veel meer mogelijkheden biedt dan het parkeren van een auto. Pleitbaar is dat ook geen sprake is van de btw-belaste verhuur van een ‘garagebox’ als het gebruik van de garagebox als parkeerruimte contractueel is uitgesloten.

Wat betekent dit voor u?

Als uw organisatie als btw-ondernemer garageboxen verhuurt adviseren wij u na te gaan of over de ontvangen huursommen btw wordt voldaan via de btw-aangifte. Dit mag niet als een garagebox samen met een woning of andere onroerende zaak btw-vrijgesteld wordt verhuurd. Wanneer echter alleen een losse garagebox wordt verhuurd, is wel btw verschuldigd. In dat geval kan de hieraan gerelateerd inkoop-btw ook in aftrek worden gebracht.

Aangezien voor prijzen berekend aan particulieren geldt dat deze door de btw-wetgeving geacht worden altijd inclusief btw te zijn, is de aan hen berekende huursom inclusief btw. De verschuldigde btw moet dan “uit” de huursom worden gehaald. Is de huurder een ondernemer die zijn inkoop-btw kan verrekenen, dan kan worden afgesproken dat de huursom wordt verhoogd met btw.

Verhuur van opslagruimte

Onlangs moest de Hoge Raad in een zaak oordelen of sprake was van een btw-vrijgestelde verhuur van een onroerende zaak of van het btw-belast aanbieden van een opslagruimte. De Hoge Raad oordeelt dat aanvullende (actieve) diensten meer dan bijkomstig moeten zijn om het passieve karakter van verhuur te compenseren. De Hoge Raad wijst erop dat het verhuren van een onroerende zaak normaal gesproken een betrekkelijk passieve activiteit is. Kenmerkend is dat de onroerende zaak zelf het voorwerp van de dienst vormt. Hierin verschilt de verhuur van onroerende zaken van andere activiteiten die een zakelijk-industrieel en commercieel karakter hebben. Ook moet men de verhuur van onroerende zaken onderscheiden van de verhuur van voorwerpen waarbij de prestatie verder gaat dan alleen het ter beschikking stellen van dat goed. Bestaat een prestatie niet alleen uit het passief ter beschikking stellen van een onroerende zaak, maar ook uit andere, meer actieve activiteiten? Dan is voor de btw-heffing toch sprake van btw-vrijgestelde verhuur van een onroerende zaak als de andere activiteiten (slechts) bijkomstig zijn aan de terbeschikkingstelling, zo oordeelt de Hoge Raad. In deze zaak waren bijvoorbeeld het zorgen voor permanente bewaking van verhuurde opslagruimten en de terbeschikkingstelling van transportwagentjes van ondergeschikt belang. De verhuur van de opslagruimten stond voorop en was daardoor vrijgesteld van btw.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws