Verlaging gebruikelijk loon DGA en corona

16 mei 2020

Het gebruikelijk loon van een DGA bij de BV mag worden verlaagd als de omzet in verband met de coronacrisis lager uitvalt. Het ministerie heeft recent de berekening en voorwaarden voor de verlaging bekend gemaakt. Het gebruikelijk loon mag naar beneden worden aangepast, evenredig met de omzetdaling over de eerste vier maanden 2020 ten opzichten van de zelfde maanden van 2019. Vooroverleg is niet nodig. De formule is als volgt:

Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C.
A = het gebruikelijk loon over 2019
B = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2020
C = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2019.

De omzetdaling over de eerste periode werkt dus door in het gebruikelijk loon voor het gehele jaar.

Om gebruik te mogen maken van de verlaging gelden de volgende voorwaarden:

  1. De rekening-courantschuld of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lagere loon.
  2. Als de DGA feitelijk meer loon heeft genoten dan volgt uit bovenstaande berekeningen, geldt dat hogere loon.
  3. De goedkeuring geldt niet voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2020 is beïnvloed door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws