Verplichten gebruik eHerkenning onwettig

25 februari 2022

Wederom gaat de overheid haar boekje te buiten.

Rechtbank Gelderland heeft in een zaak met betrekking tot een naheffingsaanslag loonheffingen geoordeeld dat de naheffingsaanslag onterecht is opgelegd ondanks dat de ondernemer geen aangifte heeft gedaan. De rechtbank oordeelt namelijk dat een ondernemer niet verplicht mag worden door de overheid om aan haar fiscale aangiften te voldoen via een niet gratis inlogmiddel zoals eHerkenning. Volgens de Rechtbank is er geen wettelijke basis een inhoudingsplichtige te verplichten zijn aangiften loonheffing met eHerkenning bij de Belastingdienst in te dienen.

Zaak

Een BV deed geen aangifte loonheffing voor het tijdvak maart 2020. Zij kon geen aangifte doen, omdat zij niet beschikte over het inlogmiddel eHerkenning. Vanaf 1 januari 2020 verplichtte de Belastingdienst om aangiften loonheffing met eHerkenning in te dienen. De Belastingdienst legde een naheffingsaanslag loonheffing op, omdat de BV geen aangifte had ingediend.

Het geschil

Bij Rechtbank Gelderland is in geschil of er een wettelijke grondslag bestaat om inhoudingsplichtigen te kunnen verplichten bij een commerciële partij eHerkenning aan te schaffen voor het doen van hun aangiften.

Geen wettelijke basis

De rechtbank stelt vast dat de BV wel aangifte wilde doen, maar dit zonder eHerkenning niet kon doen. De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) schrijft uitdrukkelijk voor dat de verplichting om elektronisch aangiften in te dienen bij wettelijk voorschrift gebeurt. Dat wettelijk voorschrift is er niet. De Regeling van de staatssecretaris van Financiën van 2 maart 2020 is geen wet. Daarom kan de AWR de inspecteur geen rechtsgrond bieden voor het verplicht via eHerkenning indienen van een aangifte loonheffing door de BV.

Toegang tot aangifteportaal Belastingdienst moet gratis zijn

De Rechtbank oordeelt dat toegang tot het aangifteportaal van de Belastingdienst kosteloos moet zijn, als er een wettelijke verplichting is om aangiften te doen. Volgens de rechtbank is er geen wettelijke basis voor de betalingsverplichting voor eHerkenning. De overheid kan daarom niet van inhoudingsplichtigen verwachten tot het aanschaffen van eHerkenning bij een commerciële partij om aan haar fiscale verplichtingen te voldoen. Dat RVO belastingplichtigen compenseert, doet hier niets aan af. De rechtbank vernietigt de naheffingsaanslag loonheffing.

Vergoeding via RVO

Heeft u voor het doen van aangifte een eHerkenning3 aangeschaft? Of heeft u een bestaand eHerkenningsmiddel omgezet naar het Belastingdienst eH3-inlogmiddel? Dan kunt u via de ‘Compensatieregeling eHerkenning Belastingdienst’ een compensatie aanvragen van € 24,20 inclusief btw per jaar.

De regeling compenseert één Belastingdienst eH3-inlogmiddel per organisatie per jaar. Het bedrag van de vergoeding is gebaseerd op de laagste prijs in de markt.

Let op: U kunt alleen gebruik maken van deze compensatieregeling als u het speciale Belastingdienst eH3-inlogmiddel heeft aangeschaft. Logt u in met een gewoon eH3 middel, dan krijgt u een foutmelding.

Voor wie compensatie?

Alle organisaties die het speciale Belastingdienst eH3-inlogmiddel hebben aangeschaft, kunnen gebruikmaken van de regeling.

Uitzonderingen

  • Heeft u een eenmanszaak of bent u zzp’er? Dan kunt u geen gebruikmaken van de compensatieregeling. U kunt gratis belastingaangifte doen met DigiD.
  • Machtigt u een tussenpersoon (intermediair) om namens u de belastingaangifte te verzorgen? Dan zal de intermediair eHerkenning moeten aanschaffen. Deze kosten vallen niet onder de compensatieregeling.

Aanvragen

De sluitingsdatum voor de aanvraag van de vergoeding is 30 september.

De volgende data zijn geldend voor de aanvraagperiodes:

  • 1e termijn kunt u aanvragen van 30 november 2020 t/m 30 september 2021
  • 2e termijn kunt u aanvragen van 1 september 2021 t/m 30 september 2022

De aanvraagperiode voor de eerste termijn is dus al vervallen. Alleen voor de tweede termijn kunt u nog een vergoeding aanvragen. Een aanvraag indienen is op zich eenvoudig zolang u maar het Belastingdienst eH3-inlogmiddel bij de hand heeft. Klik HIER voor de aanvraag.

Tweede Kamervragen

Inmiddels zijn er in de Tweede Kamer vragen gesteld waarom de Belastingdienst ondanks eerdere kritische vragen en twijfels bij de Tweede Kamer toch heeft doorgezet met de invoering van het niet gratis inlogmiddel eHerkenning. In 2020 is de verplichting ingegaan voor het indienen van de aangifte loonheffingen en in 2022 is daar de verplichting voor indienen van de aangiften omzetbelasting bijgekomen. De vragenstellers willen dat de verantwoordelijke bewindslieden de mogelijkheid voor gratis inloggen direct herstellen.

De blunders stapelen zich op

Dit is weer een dossier waarin de overheid dus na eerdere waarschuwingen toch een belastingheffing of verplichting invoert die in strijd is met de wet in formele zin. In december oordeelde de Hoge Raad nog dat de vermogensrendementsheffing (box 3 belasting) in strijd is met de wet. Nu de afwerking van het dossier van de toeslagaffaire zeer traag vordert is de vraag die opkomt of het ministerie van Financiën wel beseft waar ze mee bezig is door wederom ten onrechte te volharden in hun eigen gelijk. De vraag is immers hoe gaat de Belastingdienst deze blunder weer herstellen, wat gaat het de maatschappij allemaal weer kosten en is er überhaupt wel voldoende capaciteit binnen  de Belastingdienst om al deze hersteloperaties te kunnen realiseren. Nu de systemen van de Belastingdienst (eindelijk) zijn ingesteld op het inlogmiddel eHerkenning moet de slag terug wel gemaakt kunnen worden. Als herstel lukt laat het vervolg zich raden: de overheid wordt door de organisaties die eHerkenning verkopen aansprakelijk gesteld voor de schade die zij leiden. En wie draait er uiteindelijk op voor de kosten van dit eigenwijs gedrag van de overheid …………… de belastingbetaler.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws