Voorwaarden vorming coronareserve 2019 zijn bekend

15 mei 2020

Dankzij de invoering van een coronareserve wordt het onder voorwaarden mogelijk om voor het in 2020 coronagerelateerd verlies, al in 2019 een fiscale reserve te vormen. De voorwaarden voor het vormen van zo’n reserve zijn bekend gemaakt.

Voorwaarden

Voor het vormen van een coronareserve in 2019 gelden – in het kort – 5 voorwaarden:

  1. Er is sprake van een verwacht coronagerelateerd verlies in het boekjaar 2020.
  2. Het verwachte coronagerelateerde verlies kan niet groter zijn dan het totale verlies dat de belastingplichtige verwacht over het boekjaar 2020.
  3. De dotatie aan de coronareserve in het boekjaar 2019 bedraagt maximaal de winst over het boekjaar 2019 die zou gelden zonder de vorming van deze reserve.
  4. De coronareserve wordt uiterlijk in het boekjaar 2020 volledig in de winst opgenomen.
  5. De dotatie aan de coronareserve wordt in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 opgenomen in de rubriek overige fiscale reserves.

Het vormen van een fiscale reserve is een keuze. In het besluit staat nadrukkelijk dat het vormen van de coronareserve gevolgen kan hebben voor de toepassing van andere regelingen in de vennootschapsbelasting. Ook staat in het besluit dat fraude, misbruik en evident oneigenlijk gebruik bij het aantreffen daarvan zoveel mogelijk zal worden bestreden.

Nieuwe aangifte

De reserve wordt voor het eerst gevormd in de aangifte over het jaar 2019. Hebt u al aangifte gedaan en wilt u gebruik maken van de mogelijkheid deze reserve te vormen, dan moet u een nieuwe aangifte indienen. Het is mogelijk om, vooruitlopend op de in te dienen aangifte, al rekening te houden met de reserve door een verzoek in te dienen om de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019 te verminderen. Dit moet u altijd via de normale procedure doen: met de VA-opgaaf.

Toepassing coronareserve en andere regelingen

De vorming van de coronareserve kan gevolgen hebben voor andere regelingen. Het is van belang daarmee rekening te houden bij de dotatie aan deze reserve. Bijvoorbeeld verliesverdamping. De coronareserve vermindert de winst over 2019. Daarmee vermindert ook de mogelijkheid om nog onverrekende verliezen uit oudere jaren van vóór 2019 in aanmerking te nemen in 2019. Verliezen uit oudere jaren zijn maar een beperkt aantal jaren vooruit te wentelen. Het is daardoor mogelijk dat toevoeging aan de coronareserve leidt tot het niet langer kunnen verrekenen van een dergelijk oud verlies. Er is dan sprake van verliesverdamping. Kies daarom het bedrag dat u aan de coronareserve toevoegt zodanig dat u verliesverdamping voorkomt.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws