Voorwaarden voucherregelingen

3 april 2020

Om faillissementen te voorkomen worden vanuit diverse branches momenteel voucherregelingen opgesteld waarmee consumenten die recht hebben op retournering van hun geld een voucher of tegoedbon wordt geboden.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zegt te onderkennen dat het vanwege de huidige uitzonderlijke situatie voor consumenten redelijk en verstandig kan zijn om een voucher te accepteren in plaats van terugbetaling te eisen. De toezichthouder heeft daarom uitgangspunten geformuleerd voor branches die nadenken over het aanbieden van vouchers. Het doel daarbij is volgens de ACM dat een regeling zowel recht doet aan het recht van consumenten op terugbetaling, maar ook rekening houdt met de huidige situatie van ondernemers ten gevolge van de coronacrisis.

Deze uitgangspunten gelden voor regelingen waarbij consumenten al (aan)betaald hebben voor de levering van een product of dienst, maar nog niet geleverd hebben gekregen. Volgens de wet heeft de consument dan recht op terugbetaling. Bij het aanbieden van een voucher geldt:

  • Uitgangspunt blijft dat consumenten bij annuleringen in principe recht hebben op terugbetaling. Dat is een wettelijk recht dat de ACM niet opzij kan zetten;
  • De voucher moet een volwaardige vervanging zijn voor de consument, bijvoorbeeld door levering van het product of dienst op een later tijdstip met een gelijk of goed vergelijkbaar product of dienst;
  • De voucher moet een redelijke geldigheidsduur hebben, bijvoorbeeld 12 maanden;
  • Restbedrag (bedrag van de voucher dat nog niet is besteed) moet achteraf actief en binnen een redelijke termijn door de ondernemer worden uitgekeerd. De consument moet daar niets voor hoeven te doen;
  • De voucher moet ook de eerder betaalde reserverings,- en administratiekosten e.d. vergoeden.
  • Consumenten die een aanbetaling hebben gedaan, hoeven niet het restant van de som te betalen als het bedrijf de overeenkomst niet kan nakomen. De consument krijgt dan een voucher voor het bedrag van de aanbetaling die hij heeft gedaan.

Op ACM ConsuWijzer staat uitgelegd waar consumenten die een voucher krijgen aangeboden op moeten letten. Consumenten die niet instemmen met de regeling kunnen naar de geschillencommissie of de civiele rechter stappen.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws