Vraag tijdig om passende voorlopige aanslag

2 maart 2021

Besparen is ook sparen.

Als uw belastingaangifte 2020 laat wordt ingediend en daaruit blijkt dat u een bedrag aan belasting moet (bij)betalen, kunt u geconfronteerd worden met een behoorlijke belastingrente. U kunt dit voorkomen door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen. Hoe zit dit precies?

Aangiftetermijn

Voor de aangifte inkomstenbelasting 2020 geldt dat deze moet worden ingediend vóór 1 mei 2021. De meeste particulieren dienen hun aangifte ook voor 1 mei in. Voor ondernemers is deze termijn meestal te kort en vragen daarom uitstel voor het indienen van hun aangifte aan. Veel ondernemers maken echter gebruik van een belastingconsulent. Standaard wordt dan 13 maanden uitstel verleend. In de praktijk betekent dit vaak dat de aangifte pas veel later wordt ingediend.

Forse rente

Op zich is het laat indienen van de aangifte geen bezwaar. Die uitstelregeling is er niet voor niets. Zeker als u belasting moet (bij)betalen betekent het uitstellen van het doen van aangifte ook uitstel van betaling van de belastingen. Op zich is het laat betalen van belasting ook geen bezwaar, als het maar niet te laat is. Echter onder normale omstandigheden wordt de fiscus (lees: overheid) er niet vrolijk van als iedereen zijn/haar belastingbetalingen uitstelt. Om het uitstellen van belastingbetaling te ontmoedigen brengt de fiscus rente in rekening over de bedragen die volgens de wet te laat betaald worden. En daarom brengt de fiscus vanaf 1 juli van het jaar opvolgend op het belastingjaar belastingrente in rekening. Dit betekent dat uw aanslag een stuk hoger kan uitvallen als deze veel later wordt ingediend.

Note:

Om de gevolgen van het coronavirus te verzachten heeft de Belastingdienst de belastingrente tijdelijk verlaagd naar 0,01% over de periode vanaf 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020. Behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gold het tarief van 0,01% vanaf 1 juli 2020 tot 1 oktober 2020. Vanaf 1 oktober 2020 is het tarief van de belastingrente 4% voor alle belastingen.

Geen rente

Om er zeker van te zijn dat u geen belastingrente hoeft te betalen, moet uw aangifte inkomstenbelasting 2020 vóór 1 mei 2021 zijn ingediend. Voor de aangifte vennootschapsbelasting 2020 geldt 1 juni 2021 als uiterste inleverdatum om geen rente te hoeven te betalen.

Let op. Blijkt later dat u toch nog moet bijbetalen (voorlopige aanslag lager dan definitieve aanslag), dan wordt er wel belastingrente berekend over de bij te betalen belasting.

Wel rente

Doet u later aangifte, dan brengt de Belastingdienst rente in rekening op de aanslag. U betaalt rente als de aangifte indient na 1 mei 2021 (vennootschapsbelasting 1 juni 2021). U betaalt rente over het bedrag dat u aan belasting moet betalen. De belastingrente wordt berekend over een periode van 1 juli tot 6 weken na de datum op de aanslag. Heeft de Belastingdienst meer tijd nodig dan 3 maanden om een aanslag op te leggen na ontvangst van de aangifte dan wordt de rente beperkt tot een periode van 19 weken vanaf de datum dat u de aangifte heeft ingediend als de aanslag niet afwijkt van de aangifte: 3 maanden om een aanslag op te leggen en 6 weken voor de betaaltermijn van die aanslag.

Hoge rente

Eén van de functies van rente is het ontmoedigen van een te late betaling. Dat is ook terug te zien in de hoogte van het rentepercentage. Voor alle belastingen bedraagt de rente momenteel 4%. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting bedraagt normaal gesproken zelfs 8%, echter is deze tot en met 31 december 2021 verlaagd van 8% naar 4% om de gevolgen van het coronavirus te verzachten.

Voorlopige aanslag voorkomt rente

Als het niet lukt om de belastingaangifte tijdig in te dienen is het ter voorkoming van rentebetaling verstandig een voorlopige aanslag aan te vragen voor het verwachte te betalen bedrag. De fiscus heeft toegezegd dat als u vóór 1 mei 2021 een verzoek doet voor een voorlopige aanslag, u deze voor 1 juli 2021 in de bus heeft. Daarmee hoeft u in ieder geval over dat belastingbedrag geen rente te betalen.

Let op. Blijkt later dat u toch nog moet bijbetalen (voorlopige aanslag lager dan definitieve aanslag), dan wordt er wel belastingrente berekend over de bij te betalen belasting.

Aanvragen voorlopige aanslag

Een voorlopige aanslag inkomstenbelasting kunt u (of uw belastingconsulent) digitaal aanvragen met behulp van uw DigiD op de website van de Belastingdienst. Het stappenplan ziet er als volgt uit:

  1. Ga naar de website van de Belastingdienst
  2. Log in met je DigiD
  3. Ga naar het formulier
  4. Vul alle gegevens in en stuur het formulier op naar de Belastingdienst
  5. Je ontvangt een bericht van de Belastingdienst

Een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting kunt u op 3 manieren aanvragen of wijzigen:

Renteverschil groot

Zeker als u beschikt over voldoende liquide middelen is het aan te raden om een voorlopige aanslag aan te vragen. De rentevergoeding die u ontvangt op uw (zakelijke) spaarrekening is op dit moment toch nagenoeg nul. Of betaalt u wellicht zelfs rente aan de bank over uw spaarsaldo? Dit betekent dat u door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen niet alleen een hoge belastingrente van 4% voorkomt maar wellicht zelfs een bedrag bespaart omdat u geen rente over uw spaargeld aan de bank hoeft te betalen.

Belastingjaar 2021

Belastingschulden verminderen niet de rendementsgrondslag van box 3 (uitzonderingen daargelaten). Verwacht u over 2021 belasting te moeten betalen dan moet u dus ook echt de belasting vóór 1 januari 2022 betalen om de rendementsgrondslag in box 3 te verlagen. Dit kunt u realiseren door een voorlopige aanslag aan te vragen en deze voor het einde van het jaar te betalen. U kunt nog even wachten met het aanvragen van de voorlopige aanslag 2021. De Belastingdienst keurt namelijk goed dat als u vóór 1 november 2021 schriftelijk om een (nadere) voorlopige aanslag 2021 verzoekt, de desbetreffende belastingschuld al per 1 januari 2022 (a.s. peildatum box 3) als betaald wordt beschouwd bij de berekening van de box-3-grondslag. Dus ook als u de aanslag nog niet heeft betaald voor 1 januari 2022. Een tijdige aanvraag van een voorlopige aanslag kan u dus bovendien box 3 belasting besparen.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws