Vrijwilliger bij een ANBI

14 april 2021

De vrijwilligersvergoeding en de giftenaftrek

Doet u vrijwilligerswerk voor een goed doel instelling of culturele instelling (ANBI)? Dan kunt u, als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, een bedrag aftrekken als een gewone gift als u afziet van een vergoeding. Daarbij is van belang of u een vergoeding kunt krijgen voor het werk dat u verricht.

U kunt een vrijwilligersvergoeding krijgen

Een ANBI mag u voor het vrijwilligerswerk een vergoeding geven. Deze vergoeding is onder bepaalde voorwaarden fiscaal niet belast. Naast deze vergoeding mag de ANBI u ook de daadwerkelijk door u gemaakte kosten vergoeden. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de reiskosten. Wanneer is de vergoeding voor het vrijwilligerswerk fiscaal onbelast?

 • U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt.
  U bent 21 jaar of ouder dan mag de maximale vergoeding niet meer bedrage dan € 5,00 per uur, € 180 per maand en tot een maximum van € 1.800 per jaar. U bent jonger dan 21 jaar dan bedraagt de vergoeding maximaal € 2,75 per uur, € 180 per maand en € 1.800 per jaar. Zowel uw vergoeding per uur, per maand als per jaar mag niet hoger zijn dan de genoemde bedragen.
 • U hebt niet afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt.
  Dan mag de vergoeding in 2021 maximaal € 180 per maand en € 1.800 per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.

Krijgt u een hogere vergoeding? Dan is deze alleen onbelast als de vergoeding kostendekkend is. Dat wil zeggen dat u met deze vergoeding de kosten die u maakt kunt betalen.

Wanneer wordt de vrijwilligersvergoeding belast als loon?

Het kan zijn dat u als vrijwilliger meer ontvangt dan bovengenoemde vergoedingen. En dat het bedrag ook hoger is dan de door u gemaakte kosten. De hele vergoeding is dan belast voor de inkomstenbelasting. U geeft deze inkomsten op in uw aangifte inkomstenbelasting.

Werkt u bij verschillende organisaties als vrijwilliger? En krijgt u per organisatie niet meer dan de maximumvergoeding, maar alles bij elkaar opgeteld wel? Dan moet u de vergoedingen opgeven in uw aangifte inkomstenbelasting en is de vergoeding belast met inkomstenbelasting tenzij de vergoeding niet hoger is dan uw werkelijke kosten.

U ziet af van een vergoeding

Kunt u van een (culturele) ANBI een vrijwilligersvergoeding krijgen, maar ziet u hiervan af? Dan mag u het bedrag van deze niet ontvangen vergoeding aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting als gewone gift. U moet dan wel kunnen aantonen dat u en de instelling aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De Belastingdienst heeft de instelling aangewezen als ANBI of culturele ANBI.
 • U hebt een verklaring van de ANBI waarin staat dat u vrijwilligerswerk hebt gedaan.
 • De (culturele) ANBI heeft een regeling getroffen, waardoor u in aanmerking komt voor een vergoeding.
 • De financiële situatie van de (culturele) ANBI is zo dat zij de vergoeding ook kan uitbetalen.
 • De (culturele) ANBI heeft de bedoeling om de vergoeding daadwerkelijk uit te betalen.
 • U moet zelf kunnen bepalen dat u de vergoeding niet wilt ontvangen en aan de (culturele) ANBI schenkt.

Voorbeeld

U maakt voor een ANBI bijvoorbeeld € 750 kosten. Volgens de regeling bij de ANBI kunt u aanspraak maken op een vergoeding van € 600. U ziet af van een vrijwilligersvergoeding.

Uw aftrekbare gift aan de ANBI berekent u zo:
Uw kosten (€ 750 -/- de vrijwilligersvergoeding van € 600)      € 150
De vrijwilligersvergoeding waar u van af ziet                             € 600 +
Aftrekbaar als gewone gift                                                             € 750

U kunt geen vergoeding krijgen

Krijgt u geen vergoeding, maar maakt u wel kosten voor uw werkzaamheden voor de (culturele) ANBI? En maakt u kosten die volgens maatschappelijke opvattingen vergoed horen te worden? Dan mag u deze kosten aftrekken als een gewone gift.

Kosten die volgens maatschappelijke opvattingen vergoed horen te worden, zijn bijvoorbeeld reiskosten, portokosten, kosten voor enveloppen, papier of inkt, auto- en taxikosten.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws