Werkkostenregeling

21 januari 2019

Hoog tijd om af te rekenen met de Belastingdienst over 2018

In de eerste loonaangifte van het nieuwe jaar moet u de eindafrekening maken van alle vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel in 2018. Een overschrijding van de zogenaamde vrije ruimte moet worden aangegeven in uw aangifte Loonheffingen. Over deze overschrijding betaalt u 80 procent eindheffing!

Administratie

Als werkgever moet u onder de werkkostenregeling vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers die niet tot het reguliere loon worden gerekend aanwijzen als eindheffingsloon. Die aanwijsverplichting geldt voor de loonbestanddelen die u in de vrije ruimte van de WKR wilt verstrekken én voor de gerichte vrijstellingen.

Aanwijzing van eindheffingsloonbestanddelen kunt u het beste vastleggen in uw financiële administratie of in uw loonadministratie. Deze aanwijzing moet uiterlijk in 2018 op 31 december in uw administratie hebben plaatsgevonden. Als de fiscus in 2019 of later niet aangewezen loonbestanddelen constateert, vormen die per definitie werknemersloon en dat is vol belast.

Als het goed is heeft u al deze zaken goed vastgelegd in uw administratie. Het is ieder jaar een flink karwei om het allemaal op orde te krijgen maar uw financieel belang kan echter groot zijn als achteraf blijkt dat de bovengenoemde zaken niet juist zijn geregeld. U loopt dan het risico dat de Belastingdienst naheffingen met boetes oplegt.

Eindafrekening 2018

De Werkkostenregeling (WKR) houdt in dat de werkgever 1,2 procent van de totale fiscale loonsom belastingvrij aan het personeel mag verstrekken, oftewel de vrije ruimte. De vergoedingen boven deze vrije ruimte zijn belast tegen een tarief van 80 procent eindheffing bij de werkgever. U hoeft hierover geen premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw te betalen of in te houden. In de eerste loonaangifte van 2019 moet u de eindheffing over de overschrijding van de vrije ruimte 2018 aangeven en afdragen.


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws