Wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen

27 mei 2019

Echtscheiding uitstellen tot 2020?

De Eerste Kamer heeft 21 mei ingestemd met het wetsvoorstel herziening partneralimentatie. De nieuwe wet beperkt de duur van de partneralimentatie. De wet gaat in op 1 januari 2020. Voor nu lopende alimentatieverplichtingen gaan de regels dus niet gelden. Deze blijven doorlopen conform de partneralimentatieregels die nu gelden.

Duur partneralimentatie

De duur van de partneralimentatie wordt de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Een voorbeeld: na een huwelijk dat na 11 jaar eindigt, is de alimentatieplicht straks nog maximaal 5 jaar. Voor een huwelijk dat eindigt na 6 jaar, is de alimentatieplicht straks nog 3 jaar.

Daarop zijn twee wettelijke uitzonderingen namelijk langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen.

Langdurige huwelijken

Bij huwelijken langer dan vijftien jaar, waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar lager is dan de AOW-leeftijd, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal tien jaar.

Voor alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder die langer dan vijftien jaar zijn getrouwd komt er een overgangsregeling gedurende de eerstkomende 7 jaar. Zij hebben recht op tien jaar alimentatie.

Jonge kinderen

Bij huwelijken met kinderen, die de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal twaalf jaar.

Overige wijziging

Ook worden de berekeningen van de behoefte en draagkracht, die aan de beschikking over het verstrekken van levensonderhoud ten grondslag liggen, verstrekt aan de verzoeker en de in de procedure verschenen belanghebbenden.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws