Wettelijke erfgenamen onterven via uw testament

8 april 2022

Check uw testament regelmatig.

In het testament kan een andere erfgenaam worden benoemd dan de eigen familieleden. Dat is zelfs zo als er kinderen zijn. Ook kinderen kunt u als erfgenaam uitsluiten. Regel wel meteen wie er erft als uw erfgenaam eerder overlijdt. Wat kan voor deze situatie in het testament worden geregeld?

Erfgenaam buiten de familie

Ruzies komen in de beste families voor. Zeker op het moment dat de ouders, het cement tussen de stenen, komen te overlijden ontstaat er geregeld ‘ruzie aan de kist’. U kunt in uw testament nauwkeurig bepalen wie uw erfgenamen zijn en voor welk deel van het vermogen. U kunt erfgenamen onterven zodat zij niet ‘aan tafel zitten’ bij de verdeling van uw erfenis. Maar houd uw testament wel up to date, dat voorkomt dat ongewenste erfgenamen alsnog bij de verdeling ‘aanschuiven’.

Testament APK   

Piet is ongehuwd en heeft geen kinderen. Hij heeft wel een broer en een zus. Zijn ouders zijn overleden. Als ondernemer heeft hij een aardig vermogen opgebouwd. Omdat hij ruzie heeft met zijn broer en zus, maakt hij een testament waarbij hij zijn beste vriend Jan tot zijn enige erfgenaam benoemt. Het is uitdrukkelijk de wil van Piet dat Jan al zijn vermogen erft. Daarmee staan de broer en zus van Piet buitenspel.

Enig erfgenaam vooroverleden

Als Piet overlijdt en het testament boven tafel komt, blijkt dat Jan, die volgens het testament alles zou erven, al voor Piet is overleden. Blijkbaar heeft Piet er niet meer aan gedacht om zijn testament aan te passen. Hij heeft geen andere erfgenaam of erfgenamen benoemd die in de plaats treden van Jan.

Omdat de benoemde erfgenaam (Jan) eerder is vooroverleden dan Piet en Piet niet heeft vastgelegd in zijn testament wie dan ‘opvolgend’’ erfgenamen zijn, bepaalt de wet wie er zijn erfgenamen zijn. In dit geval zijn dat zijn broer en zus! Zo komt via een achterdeur het vermogen van Piet toch weer bij zijn broer en zus terecht. Iets dat Piet niet heeft gewild. Maar omdat hij is overleden, kan hij daar niets meer aan doen.

Niet terugvallen op de wettelijke regels

Piet had dit ‘probleem’ kunnen voorkomen door in het testament de hiernavolgende stappen te nemen.

  1. Naast het benoemen van een erfgenaam kan in het testament worden bepaald dat de familieleden (of de kinderen) en hun afstammelingen uitdrukkelijk worden onterfd.
  2. Het is raadzaam om in het testament een of meer opvolgende erfgenamen te benoemen, ingeval de eerst benoemde erfgenaam door vooroverlijden niet als erfgenaam kan optreden. Een opvolgende erfgenaam kan een andere persoon zijn, maar ook een goed doel kan daarvoor in aanmerking komen.
  3. Als de eerst benoemde erfgenaam zelf kinderen heeft, kan de wettelijke regel van plaatsvervulling van toepassing worden verklaard. Is de erfgenaam vooroverleden, dan komen zijn kinderen als erfgenamen in aanmerking. In dit geval zouden dat de kinderen van Jan zijn. Deze gaan dan voor de familieleden (broer en zus) van Piet.

Kinderen onterven

Zou Piet kinderen hebben, dan is het nog steeds mogelijk dat hij in zijn testament Jan tot zijn enige erfgenaam benoemt. Maar een kind van de overledene kan altijd aanspraak maken op een deel van de erfenis. Dat noemen de ‘legitieme portie’. De wet bepaalt de omvang van de legitiem portie. Dat is de helft van het wettelijk erfdeel dat het kind zou hebben gekregen als hij niet was onterfd. Bij de berekening van de hoogte van de legitieme portie moet er rekening worden gehouden met giften die Piet tijdens zijn leven heeft gedaan. De legitieme portie is opeisbaar tot vijf jaar na overlijden van de erflater.

Regelmatig controleren

Het is altijd raadzaam om een testament regelmatig nog eens door te lezen om te bekijken of het nog actueel is. Zijn de feitelijke omstandigheden inmiddels veranderd, bijv. omdat een benoemde erfgenaam inmiddels is overleden, dan kan het testament daarop nog worden aangepast. Als de persoon die het testament heeft gemaakt zelf is overleden, is dat niet meer mogelijk!

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws