Wijziging btw-regels voor afstandsverkopen op komst

10 februari 2021

Breng vóór 1 juli 2021 uw administratie en registratie op orde!

Levert u goederen via internet aan klanten buiten Nederland? Dan krijgt u mogelijk vanaf 1 juli 2021 te maken met andere btw-regels.

BTW in de EU

In alle landen binnen de EU wordt btw geheven. EU-landen bepalen zelf de hoogte van de btw-tarieven op producten. Welk land btw mag heffen is afhankelijk van bepaalde criteria zoals uit welk EU-land producten vertrekken, in welk EU-land producten aankomen, in welk land producten zijn geïmporteerd van buiten de EU, wie de importeur is: de leverancier, webshop of afnemer bij invoer van producten en of u levert aan andere ondernemers met of zonder btw-nummer of aan consumenten.

Levering van goederen aan particulieren

Bij verkopen en leveringen waarbij goederen vanuit Nederland verzonden worden naar consumenten in andere EU- landen is als basis Nederlandse btw verschuldigd zolang u  onder een drempelbedrag blijft. Dit betekent dat u uw buitenlandse klant Nederlandse btw in rekening moet brengen totdat uw omzet in het betreffende land het geldende drempelbedrag bereikt. Komt u boven het drempelbedrag uit dan moet u het btw percentage in rekening gaan brengen van het land waar uw klant woont. U moet zich daarvoor registreren in het betreffende land. De drempelbedragen zijn terug te vinden op een website van de EU of klik HIER

Uitzondering drempelbedragen

Voor levering van accijnsgoederen, zoals alcoholische dranken, gelden de drempelbedragen niet. Dit geldt ook voor nieuwe of bijna nieuwe vervoermiddelen en margegoederen, zoals kunst en antiek. Leveringen van dit soort goederen tellen niet mee voor de drempelbedragen. Bij iedere levering, ongeacht de hoogte van het bedrag, bereken je de btw van het land waar deze goederen heengaan.

 Btw 2021: nieuwe regels

De nieuwe EU-btw-richtlijn voor e-commerce gaat in op juli 2021. Met de nieuwe btw-richtlijn wil de Europese Commissie de btw-heffing moderniseren en vereenvoudigen, een ‘gelijk speelveld’ creëren voor ondernemers binnen en buiten de EU en btw-fraude op pakketten met een kleine waarde tegengaan.

 Drempelbedragen verdwijnen

Per 1 juli 2021 vervallen de drempelbedragen voor afstandsverkopen per afzonderlijk EU-land. Er komt 1 drempelbedrag van 10.000 euro. Dit drempelbedrag geldt voor alle afstandsverkopen van goederen samen met de verkoop van digitale diensten aan consumenten in de EU. Als het totaalbedrag van verkopen aan consumenten in afzonderlijke EU-landen jaarlijks onder de 10.000 euro blijft, mag uw Nederlandse webshop Nederlandse btw in rekening blijven brengen. Met als voorwaarden dat het transport van de zending in Nederland begint en dat u een vestiging in een EU-land heeft. Vanaf het moment dat u boven het (gezamenlijke) drempelbedrag van 10.000 euro komt, brengt u het btw-tarief in rekening van het EU-land waar uw klant woont. U heeft dan vervolgens de keuze om in het betreffende land een lokale btw-aangifte in te dienen of u maakt gebruik van een vereenvoudigde btw-aangifte via het OSS-portaal (zie uitleg hierna).

Voorbeeld

Stel in 2022 verkoopt u voor 5.000 euro goederen aan Duitse consumenten en voor 9.000 euro aan Belgische consumenten. De goederen worden vanuit Nederland bij uw klanten in Duitsland en België thuisbezorgd. De totale omzet aan afstandsverkopen is dus 14.000 euro. U overschrijdt het drempelbedrag van 10.000 euro. Op de verkopen aan Duitsland brengt u het Duitse btw-tarief in rekening vanaf het moment dat u het drempelbedrag van 10.000 euro overschrijdt. Vanaf datzelfde moment berekent u op de verkoop aan de Belgische klanten het Belgische btw-tarief. De verschuldigde Duitse en Belgische btw geeft u aan via de OSS-portal en draagt u af aan de Nederlandse Belastingdienst. De Belastingdienst betaalt de btw vervolgens door aan Duitsland en België.

 Vereenvoudigde btw-aangifte

Voor leveranciers van digitale diensten in de EU bestaat al enige tijd de Mini One Stop Shop-regeling, ook MOSS-regeling genoemd. Door deze vereenvoudigde btw-registratie hoeven ondernemers zich niet in elk EU-land afzonderlijk te registreren voor de btw. Deze regeling wordt uitgebreid en heet na de wetswijziging One Stop Shop (OSS). Ook afstandsverkopen mag u via het nieuwe portaal aangeven. Komt u met leveringen boven het drempelbedrag uit van 10.000 euro, dan verzorgt u via dit portaal uw aangifte. U heeft dan geen btw-registratie in andere EU-landen nodig. De Nederlandse Belastingdienst regelt dat de via het OSS-portal aangegeven btw bij het juiste EU-land terechtkomt.

Verkoop via een platform

Een ondernemer is verantwoordelijk voor de btw-afdracht over producten die hij via een platform aan consumenten verkoopt. In de nieuwe btw-regels zijn de platformen verantwoordelijk voor deze btw-afdracht als het platform een ‘actieve rol’ speelt. Een actieve rol is meer dan alleen digitaal vraag en aanbod bij elkaar brengen. Bijvoorbeeld bestellingen en betalingen van producten faciliteren. Het platform ondersteunt aankoop en levering van producten aan particuliere klanten en is daardoor btw verschuldigd in het land waar de klant woont. Verder geldt dat:

  • Een leverancier via het platform goederen levert aan consumenten in de EU.
  • De waarde van de goederen maximaal 150 euro is.
  • De goederen worden ingevoerd in de EU.

Is de waarde van de zending boven de 150 euro dan is het platform ook btw verschuldigd wanneer zij de levering aan een consument door een niet in de EU gevestigde ondernemer faciliteert en de goederen van de ene EU-lidstaat naar een consument in een andere lidstaat gaan.

Opslag goederen

Wanneer u goederen voor uw webshop in een magazijn in een ander EU-land opslaat hebt u een btw-nummer van dat EU-land nodig. De door u geleverde goederen vanuit het buitenlandse magazijn zijn belast met lokale btw. Ze worden vanuit dat land geleverd en u kunt de btw dan niet via de Nederlandse OSS-portal aangeven. U doet btw-aangifte in het betreffende EU-land.

Voorbereiding is noodzakelijk

Het nieuwe drempelbedrag van 10.000 euro is veel lager dan de huidige drempelbedragen per land waar voor nu soms wel drempelbedragen van 100.000 euro gelden. U bent dus (waarschijnlijk) veel eerder btw verschuldigd in een ander EU-land dan nu het geval is. EU-landen hanteren verschillende btw-tarieven en wij raden u dan ook aan om tijdig te beginnen met het in kaart brengen van de btw-tarieven in de landen waar uw afnemers wonen. Ook uw facturatiesysteem dient te voldoen aan deze nieuwe methode.

Let op:

Wanneer de Nederlandse Belastingdienst vanaf 1 juli 2021 (nog) niet kan aansluiten op het OSS-systeem geldt vanaf die datum nog geen vereenvoudiging van de btw-aangifte voor Nederlandse ondernemers, maar wel de verlaagde drempel voor afstandsverkopen. Zorg er in dat geval er voor dat u op 1 juli 2021 voor de btw geregistreerd bent in alle EU-landen waar u goederen levert aan consumenten. Dan kunt u in de periode dat u nog geen vereenvoudigde aangifte kunt doen in ieder geval wel aan uw verplichting voldoen om btw af te dragen in de betreffende landen.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws