Zonder tussenkomst advocaat procederen

9 september 2021

Voor kleine bedragen zelf naar de rechtbank. 

Heeft u keurig aan uw verplichtingen voldaan maar de klant betaalt niet? Dan kunt u naar de rechter stappen zonder dat u daar een advocaat voor nodig heeft. Hoe gaat u daarbij te werk? 

Klanten beheer

Het begint natuurlijk allemaal met het op orde hebben en houden van het (administratief) beheer van uw klanten. Regelmatig contact met uw klanten geeft u inzicht in het betaalgedrag van uw klanten en helpt u bij het besluit om wel of niet de opdracht voor die klant uit te voeren. Met andere woorden: ken uw klant. Bij nieuwe klanten geldt altijd: check hun kredietwaardigheid. Daarnaast is het belangrijk om goede afspraken te maken over betalingstermijnen en kom in ieder geval uw afspraken en de algemene voorwaarden na. Dat geldt ook voor de betalingstermijnen die genoemd worden in contracten, facturen en de algemene voorwaarden. Stuur herinneringen en aanmaningen tijdig. Dat geeft u een voorsprong bij een eventueel vervolg in de incassoprocedure.

 Incassoprocedure

Betaalt uw klant uiteindelijk niet en moet u uw klant gaan dwingen tot betaling dan heeft u een vonnis nodig van de rechter. U kunt daarvoor een advocaat inschakelen, maar dat brengt kosten met zich mee. Soms werken advocaten op basis van een zogenaamde ‘no cure, no pay-afspraak’. Dit houdt in dat u bijv. kunt afspreken dat u hem alleen betaalt als het lukt om uw vordering te incasseren of dat u een percentage betaalt van de te incasseren vordering.

 Zelf procederen

Als uw vordering lager is dan € 25.000, kunt u er ook voor kiezen om zelf naar de rechtbank te stappen om de vordering te incasseren. Tot dit bedrag is de kantonrechter immers bevoegd en mag u zelf procederen. De incassoprocedure start met een dagvaarding. In de dagvaarding zet u waarom u vindt dat uw klant deze vordering moet betalen. Ook vermeldt u welke stappen u al heeft gezet om betaling af te dwingen, denk aan betalingsherinneringen, een aanmaning en een ingebrekestelling. U geeft daarbij aan welke kosten u daarvoor heeft moeten maken. Tenslotte geeft u aan of uw klant al heeft gereageerd op uw vordering. Voeg aan de dagvaarding de bewijzen van uw vordering toe. Denk aan een opdrachtbevestiging, de overeenkomst, facturen, evt. algemene voorwaarden, de door u verrichte incassomaatregelen en de reactie van uw klant. De dagvaarding moet door een deurwaarder aan uw klant worden betekend. Na de betekening ontvangt u de dagvaarding terug van de deurwaarder. De dagvaarding stuurt deze zo snel mogelijk naar de rechtbank.

Naar de rechtbank

In de dagvaarding staat de datum waarop uw klant uiterlijk moet reageren op uw vordering. Uw klant kan op de zitting mondeling of schriftelijk verweer voeren. Hij moet daarin aangeven waarom hij vindt dat hij de vordering niet hoeft te voldoen. Het komt in de praktijk regelmatig voor dat een gedaagde om uitstel vraagt of helemaal niet reageert. De rechter zal uw vordering dan beoordelen en doorgaans toewijzen. Het vonnis dat dan wordt gewezen, wordt ook wel verstekvonnis genoemd. Bij een verstekvonnis kan uw klant binnen vier weken in verzet gaan en wordt uw vordering alsnog inhoudelijk behandeld. Reageert uw klant wel, dan mogen beide partijen nog een keer op elkaar reageren. Dit kan schriftelijk of mondeling.

Vonnis van de rechter

Aan het einde van de procedure zal de rechter uw vordering beoordelen en een vonnis wijzen. Als de rechter meer informatie of bewijs wil ontvangen, wijst hij een tussenvonnis. Als uw vordering wordt toegewezen, kunt u het vonnis laten betekenen door de deurwaarder en moet uw klant betalen.

De kosten

Als u zelf een incassoprocedure voert, krijgt u te maken met:

  • griffierechten, afhankelijk van de hoogte van uw vordering van € 126 tot € 1.013;
  • de kosten van de betekening van de dagvaarding en het vonnis. Inclusief BTW en enkele bijkomende kosten: tussen de € 100 en € 120.

Deze kosten kunt u in de procedure verhalen op uw klant.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws