Zonnepanelen: evenredige BTW-aftrek op bouwkosten nieuwbouwwoning

3 juni 2019

Zonnige uitspraken van rechters.

Als je als particulier zonnepanelen op het dak van je woning plaatst, kun je aangemerkt worden als BTW-ondernemer en de BTW op de aanschaf van de zonnepanelen terugvorderen bij de Belastingdienst. Overigens niet alleen de BTW op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen, maar ook op de reparatie en het onderhoud daarvan.

EN, ook een deel van de BTW op de bouw en/of aanschaf van een nieuwbouwwoning

Recent zijn we zonnig verrast met nog meer BTW aftrek door de installaties van zonnepanelen op nieuwbouwwoningen. Dit blijkt uit enkele rechterlijke uitspraken. Er zijn nu uitspraken over niet-geïntegreerde zonnepanelen – die als roerende, zelfstandige goederen moeten worden aangemerkt – en  geïntegreerde zonnepanelen die onderdeel van de woning zijn geworden. In beide gevallen bestaat recht op aftrek van een evenredig deel van de BTW op de bouwkosten van de woning. Maar de berekening van de aftrek verschilt.

Berekenen teruggave BTW bij ‘losse’ panelen

In de uitspraak van de rechtbank Gelderland komt de volgende zaak aan de orde.

Een ondernemer liet in 2016 een zogeheten ‘tiny house’ bouwen, met een oppervlakte van 72 m². Op het dak van die woning liet hij 12 niet-geïntegreerde zonnepanelen plaatsen, met een oppervlakte van 19,7 m². Voor de exploitatie van de panelen werd hij als BTW-ondernemer aangemerkt. De ondernemer claimde aftrek van 2/3 van de BTW op de bouwkosten van het ‘tiny house’ met verwijzing naar het besluit van 7 november 2013 van de Staatssecretaris van Financiën. De inspecteur weigerde de geclaimde BTW-aftrek op de bouwkosten van de woning. In de daaropvolgende procedure besliste Rechtbank Gelderland dat de zonnepanelen als roerende, zelfstandige goederen moesten worden aangemerkt omdat ze eenvoudig te demonteren en te verplaatsen waren. De zonnepanelen waren geen bestanddelen van de woning. Een deel van het dak van de woning stond niet alleen ten dienste van de nuttige ruimten in de woning, maar werd ook gebruikt voor de ondersteuning van de zonnepanelen. Daarmee had het dak een zakelijke functie gekregen, met een oppervlakte van 19,7 m². De totale nuttige ruimte in de woning was 72 m² + 19,7 m² = 91,7 m². De Rechtbank wees de onderbouwing van de geclaimde 2/3 aftrek af. De Rechtbank bepaalde het zakelijk gebruik op (19,7 m² : 91,7 m²) = 21,5% en berekende de BTW-aftrek op de bouwkosten op 21,5% van BTW op de woning.

Berekenen teruggave BTW bij ‘geïntegreerde’ panelen

In een recente uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant gaat het om een nieuwbouwwoning met zogeheten ‘geïntegreerde’ zonnepanelen die ook (deels) dienen als dakbedekking. In deze zaak staan de volgende feiten vast.
De afmeting van één zonnepaneel bedraagt 1,68 meter bij 0,99 meter, derhalve 1,66 m2. Belanghebbende heeft 26 zonnepanelen geplaatst met een totale oppervlakte van 43 m2. De totale woonoppervlakte van de woning bedraagt 214 m2 (bestaande uit 84 m2 begane grond, 84 m2 eerste verdieping, 46 m2 zolderverdieping). De totale oppervlakte van het dak is 162 m2. Totaal aan oppervlakte dus 376 m2.

Partijen verschillen van mening over de vraag welk deel van het dak aangemerkt moet worden als zakelijk gebruik ten behoeve van de exploitatie van de zonnepanelen en welk deel aangemerkt moet worden als ‘privé’ gebruik van het dak. Immers in dit geval heeft het dak ook de functie van ‘bescherming tegen weersinvloeden’ e.d.

De rechtbank oordeelt, bij gebrek aan ingebrachte gegevens door partijen, als volgt (verwijzend naar het besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 7 november 2013):

De zonnepanelen hebben naast de functie voor het opwekken van energie ook een functie als dakbedekking. Voor dit laatste gebruik heeft belanghebbende geen recht op aftrek (privégebruik). Dit gebruik wordt gesteld op 50%. Dat wil zeggen dat de voorbelasting voor 50% wordt toegerekend aan de functie van stroomopwekking. Daarvan wordt vervolgens 2/3 deel gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Er wordt uitgegaan van 2/3 omdat uit ervaringscijfers blijkt dat zonnepanelen gemiddeld genomen voor 2/3 deel gebruikt worden voor het leveren van stroom aan het energiebedrijf en voor 1/3 deel voor direct privéverbruik van stroom. Dit heeft tot gevolg dat bij elkaar genomen 50% van 2/3 (= 1/3 deel) van de BTW, die in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie als voorbelasting, in aftrek gebracht kan worden.

Belanghebbende heeft in dit geval recht op aftrek van 43/376 maal 1/3 x de BTW op de nieuwbouwkosten van de woning.

Rekensommen

Die rekensommen verschillen bij de rechtbanken nogal. Dat komt ook doordat de zaken verschillend zijn. Bij de ene zaak gaat het bijvoorbeeld om zonnepanelen die geïntegreerd waren in het dak, terwijl het in de andere zaak gaat om ’losse’ zonnepanelen op het dak. Kortom: het ligt vooralsnog vrij complex hoe het fiscale voordeel berekend mag worden. Of die regeling er komt is overigens nog maar de vraag. De Belastingdienst heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan tegen de uitspraken.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws