Zorg dat u klaar bent voor de btw-verhoging 2019

27 augustus 2018

Per 1 januari 2019 stijgt het lage btw-tarief van 6% naar 9%. Deze verhoging heeft belangrijke gevolgen voor uw administratie, de prijzen van de goederen en diensten die u levert, de facturatie en de btw-aangifte bij de jaarovergang.

Het lage btw-tarief geldt met name voor primaire levensbehoeften. Dat tarief is momenteel 6%. Waar moet u zoal rekening mee houden als het btw-tarief wijzigt?

Pas uw administratie, facturatie en offertes aan

Levert u goederen en diensten tegen het lage btw-tarief van (op dit moment) 6%? Dan is het belangrijk dat u uw administratie vanaf 1-1-2019 heeft ingericht zodat u bij prestaties na 1 januari 2019 het verlaagde btw-tarief van 9% kunt gaan toepassen. Ook moet op uw factuur vanaf 1 januari 2019 het juiste btw-percentage staan en moet het kassasysteem worden aangepast. Bij het opstellen van een offerte waarvan de prestaties na 1 januari 2019 plaats zullen vinden, adviseren wij u dat u alvast uitgaat van het 9%-tarief.

Welk btw-tarief toepassen bij prestatie en facturering in verschillende jaren?

Op alle goederenleveringen in 2018 en diensten die u verricht in 2018 moet het btw-tarief over 2018 toepassen, dus 6% (of 21%). Ook als u de factuur pas opmaakt in 2019. Daarentegen zijn alle prestaties in 2019 belast tegen 9% ook al vindt de facturering plaats in 2018. Denkt u hierbij aan kaartverkoop in 2018 voor concerten of sportevenementen in 2019. De staatssecretaris heeft echter aangekondigd niet te gaan naheffen in gevallen waarin de betaling plaatsvindt in 2018 en de prestatie in 2019.

Prestaties aan consumenten of vrijgestelde ondernemers

Verricht u prestaties die onder het verlaagde btw-tarief vallen? Dan kan het raadzaam zijn deze prestaties, indien mogelijk, nog in 2018 te verrichten. Dit is interessant als u deze prestatie verricht aan afnemers die de btw niet kunnen terugvorderen zoals particulieren en btw-vrijgestelde ondernemers.

Tip: bent u zelf een btw-vrijgestelde ondernemer, dan vormt de aan u in rekening gebrachte omzetbelasting een kostenpost. Heeft u een grote uitgave gepland die onder het verlaagde btw-tarief valt, dan kunt u overwegen om die uitgave zoveel mogelijk nog dit jaar te doen. Laat uw leverancier/opdrachtgever in ieder geval nog dit jaar de factuur opmaken en maak gebruik van de goedkeuring van de staatssecretaris.

Veel kritiek op verhoging verlaagd tarief

Er is veel kritiek op de aangekondigde verhoging van het verlaagde btw-tarief.  De vereniging MKB-Nederland heeft een pamflet uitgebracht. Zij vreest dat de maatregel vele ondernemers raakt met name in grensstreken. Veel consumenten gaan bij een verhoging van het btw-tarief de grens over. De maatregel druist ook in tegen het duurzaamheidsbeleid en gezondheidsbeleid van het kabinet. Consumenten zullen minder het OV pakken en zullen kapotte kleding of schoeisel niet zo snel laten herstellen. Door een verhoging van het tarief wordt een gezonde eet- en levensstijl juist niet bevorderd. Daarnaast leidt een verhoging van het lage btw-tarief ertoe dat zwartwerken in bepaalde sectoren zal toenemen.

Wij gaan er van uit dat ondanks deze kritiek de btw-verhoging in de plannen van het kabinet zal worden opgenomen en met ingang van 2019 van kracht zal worden. Bereid u daarom tijdig voor.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws