ZZP’ers en hun opdrachtgevers zijn tot 2020 veilig voor de fiscus

19 februari 2018

Goedwillenden wel te verstaan

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is officieel de vervanger van de Verklaring Arbeidsrelaties (VAR) en met ingang van medio 2016 van kracht. Echter de Wet DBA stuit op zoveel weerstand uit de praktijk dat de regering al in november 2016 heeft besloten om handhaving van deze Wet al een paar keer op te schorten. Afgelopen week werd bekend dat dit uitstel is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp’ers) tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Door de massale commotie had de regering geen andere keus om de handhaving van de Wet DBA op een heel laag pitje te zetten.

Drie belangrijke hoofdlijnen uit de brief van 9 februari 2018

Op vrijdag 9 februari jl. kwam dan eindelijk nader bericht over de Wet DBA. De drie hoofdlijnen in de brief zijn:

  • De handhaving wordt opnieuw nader uitgesteld, nu tot – in ieder geval – 1 januari 2020.
  • De aanpak om te komen tot nieuwe wetgeving.
  • Het aanpakken van kwaadwillenden wordt verscherpt.

Handhaving Wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2020

Een gezegde luidt: van uitstel komt afstel. Officieel zijn we bij de Wet DBA nog niet zo ver, maar feitelijk komt het hier wel op neer. Tot die tijd is de wet wel officieel van kracht, maar wordt deze niet gehandhaafd. De periode van niet-handhaven duurt dan al drie jaar!

Aanpak voor nieuwe wetgeving

Een verduidelijking van het begrip ‘gezagsverhouding’ dat is waar we op wachten. Hierbij wordt gewacht tot er input van marktpartijen komt. De vraag is of die verduidelijking er uiteindelijk komt. Het begrip ‘gezagsverhouding’ heeft gedurende tientallen jaren allerlei uitspraken van rechters opgeleverd en in dat grijze gebied kun je niet opeens een soort simpele benadering formuleren waarmee veel problemen zijn opgelost. Als de wet wordt gewijzigd, kan dat misschien anders worden omdat dan andere voorwaarden geformuleerd worden.

De aanpak van kwaadwillenden

Op het vlak van de kwaadwillenden wordt door de regering harde taal gebruikt. Kwaadwillenden mogen (uiteraard) niet profiteren van het niet-handhaven van de Wet DBA. Daarom is steeds gezegd dat de zogenoemde evidente kwaadwillenden hard worden aangepakt. Deze groep wordt nu uitgebreid met zogenoemde ‘andere’ kwaadwillenden. Dat zijn partijen die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan. Hierbij heeft de Belastingdienst de bewijslast en die is loodzwaar! Het is de vraag of er meer controle zal komen vanuit de Belastingdienst of dat kwaadwillenden bij de handhaving ook echt hard worden aangepakt.

Wat betekent het praktisch?

Iedereen die te goeder trouw is, moet tot 1 januari 2020 geen of weinig problemen ondervinden. De zzp’er en diens opdrachtgever moeten er vanuit kunnen gaan dat de arbeidsverhouding wordt gerespecteerd en geaccepteerd. Degenen die niet te goeder trouw maar kwaadwillend zijn, moeten vanaf nu nog meer vrezen dat zij door de Belastingdienst hard worden aangepakt.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws